Den rigtige løsning optimerer produktionen hele vejen rundt

Vores kunde har allerede i 2019 nået deres 2021-mål med den helt rigtige løsning, som de har udviklet i samarbejde med Nicholaisen, og er endt med et mere optimalt produktionsflow end forventet.

Peter Haahr Larsen

Salg | Dør- og vinduesindustrien
phl@nicholaisen.dk +45 40 96 47 11

Vores kunde oplever, at deres kunder ønsker større vinduer i stedet for standardvinduer, og derfor skulle det eksisterende produktionsanlæg optimeres til dette stigende behov.

Kunden ønskede i første omgang en bedre, mere stabil og fleksibel overfladebehandling af vindueskomponenterne.

I samarbejde med Nicholaisen blev der udarbejdet en løsning på udfordringerne.

Som udgangspunkt ønskede kunden at investere i et nyt primeranlæg til grundmaling af vinduerne for at forbedre overfladekvaliteten.

Efter en gennemgang af hele produktionsanlægget viste det sig, at det ville være rentabelt også at investere i en ny tørrezone for at opnå en mere effektiv tørring efter imprægneringen.

Kunden fandt i samarbejde med Nicholaisen et egnet primeranlæg til grundmaling og et nyt toplakeringsanlæg med automatisk farveskift. Løsningen var også længdeuafhængig, hvilket styrker fleksibiliteten i anlægget.

Det nye anlæg medførte et skift fra conveyorløsning til fladbaneløsning, hvilket havde en positiv effekt på pladsbehovet i produktionen. Det betyder, at træbearbejdningen og overfladebehandlingen nu foregår på én etage frem for to etager i kundens produktionshal.

I kundens produktion foregik der meget manuel håndtering af komponenterne. Med den nye investering blev der også optimeret på håndteringen i og med, at kunden fik installeret automatisk opsamling ved imprægnerings- og primeranlægget.

I samarbejde med Nicholaisen opnåede kunden dermed øget kapacitet og bedre logistik, hvilket resulterede i øget produktion. En sidegevinst var øget fleksibilitet, idet omstillingstiden mellem de forskellige produkter i overfladebehandlingen helt blev elimineret.

Investeringen har medført en besparelse på 4 mand i produktionen, og når man medregner en mere ensartet kvalitet, har den nye løsning alt i alt tilført kundens produktion en betragtelig værditilvækst.

Tilmeld dig til Nicholaisens nyhedsbrev.

Your Efficiency Partner

For at du kan være sikker på at vælge den rigtige løsning første gang til din produktion, skal du vælge en samarbejdspartner, der giver dig kompetent sparring gennem en åben dialog med fokus på at bygge fælles værdier.

Læs mere
  • Information
  • Nicholaisen A/S
  • Sønderskovvej 17
  • 8362 Hørning
  • CVR: 19454770
  • Kontakt
  • T +45 8692 4711
  • info@nicholaisen.dk