Dana Vinduer øger effektiviteten og forkorter leveringstiden med én uge

Millioninvestering i nyt produktionsanlæg

Thomas Biehl

CEO
tb@nicholaisen.dk +45 20 81 47 20

Da vinduesproducenten Dana Vinduer sidste år flyttede i nye produktionshaller i Lind syd for Herning, investerede man samtidig et tocifret millionbeløb i et nyt fuldautomatisk produktionsanlæg, som virksomheden Nicholaisen stod for at levere. Investeringen blev foretaget for at ruste produktionen til de nye energikrav til vinduer og døre, der netop er trådt i kraft, og samtidig skulle det højteknologiske anlæg bidrage til at optimere processer og fremtidssikre produktionen.

Og allerede nu kan vinduesproducenten se de langsigtede effekter af investeringen, der erstattede hele seks udtjente specialmaskiner. Som følge af investeringen har virksomheden opnået en væsentlig højere effektivitet, mens en hurtigere gennemløbstid har forkortet leveringstiden af døre og vinduer med intet mindre end en uge.

– Når seks enkeltstående maskiner bliver erstattet med ét fuldautomatisk anlæg, skaber det selvsagt en bedre gennemløbstid, da vi undgår tidskrævende skift mellem maskiner, der førhen udgjorde en flaskehals og nedbragte effektiviteten. Derfor har vi nu ikke alene fremtidssikret vores produktion ved at kunne leve op til de skærpede energikrav, men også reduceret leveringstiden til vores kunder markant, fortæller Dana Vinduers direktør, Kristian Orluff.

Derudover forventer Kristian Orluff, at virksomheden med det nye anlæg fremadrettet kan imødekomme efterspørgslen på store glaspartier, som i øjeblikket efterspørges i vinduesbranchen, i endnu højere grad.

Leverandør trådte til i kritisk situation
Sammen med en italiensk producent har det taget midtjyske Nicholaisen, som leverer salg, projektering og rådgivning i forbindelse med innovative maskinløsninger, knap ét år at fremstille det nye fuldautomatiske anlæg. Men da anlægget blev leveret i marts som planlagt, måtte man dog sande, at coronapandemien ville sætte en kæp i hjulet for planerne. Grundet rejserestriktionerne kunne den udenlandske producents medarbejdere ikke komme til Danmark for at sætte anlægget op, og her måtte Nicholaisen således træde til:

– Da producenten meldte force majeure ud, besluttede vi os for at springe til og løfte opgaven sammen med Dana Vinduer. Derfor stillede vi vores egne teknikere til rådighed, så anlægget kunne blive stillet op. På den måde kunne vi sikre, at Dana Vinduer fik glæde af det helt nye anlæg hurtigst muligt, fortæller direktør i Nicholaisen, Thomas Biehl.

Hen over seks uger opstillede og implementerede Nicholaisens serviceteknikere således anlægget med anvisninger fra producenten, så Dana Vinduer herefter kunne flytte produktionen over på det nye anlæg.

– Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Nicholaisen. Lige fra start har de været en god sparringspartner og rådgiver, men særligt da tingene spidsede til, var vi lykkelige for samarbejdet – og at Nicholaisen tog mere ansvar, end de reelt behøvede. Uden dem var vi ikke kommet i mål så hurtigt, slutter Kristian Orluff.

Hos Dana Vinduer har man trods en længere omstillingsperiode præsteret en omsætningsforøgelse på knap fem procent sammenlignet med året før. Derfor har vinduesproducenten store forventninger til de kommende år, når anlægget er fuldt implementeret. Her skal Nicholaisens søsterselskab OptiPeople stå for den løbende optimering af produktionen ved brug af softwareløsningen OptiCloud.

Tilmeld dig til Nicholaisens nyhedsbrev.

Your Efficiency Partner

For at du kan være sikker på at vælge den rigtige løsning første gang til din produktion, skal du vælge en samarbejdspartner, der giver dig kompetent sparring gennem en åben dialog med fokus på at bygge fælles værdier.

Læs mere
  • Information
  • Nicholaisen A/S
  • Sønderskovvej 17
  • 8362 Hørning
  • CVR: 19454770
  • Kontakt
  • T +45 8692 4711
  • info@nicholaisen.dk