Bollebygds Emballage får sat turbo på digitaliseringen

Nicholaisen hjælper svensk emballage-virksomhed med digitalisering af produktionen og ruster virksomheden til fordobling af omsætningen.

Kenneth Bech Sørensen

Projektleder
kbs@nicholaisen.dk +45 +45 86 92 47 11

Igennem årene har den midtjyske virksomhed Nicholaisen haft flere større projekter i Sverige og Norge, og nu har virksomheden netop afsluttet endnu et stort projekt i udlandet for Bollebygds Emballage, der til næste år ser ind i en fordobling af omsætningen. Af den grund har man allieret sig med Nicholaisen, som rådgiver virksomheden i investeringer i ny teknologi og maskiner såvel som optimeringer, så produktionen kan følge med den kraftigt stigende efterspørgsel.

I årenes løb har Nicholaisen i Hørning udviklet sig fra at være en maskinleverandør til nu at tilbyde en bred pallette af ydelser, hvor særligt fabriks- og produktionsanalyser er et forretningsområde i vækst såvel i Danmark som i de øvrige skandinaviske lande – og her er den svenske virksomhed Bollebygds Emballage, som producerer paller og anden emballage til blandt andet bilfabrikanter, et af de seneste skud på stammen af analyseprojekter i udlandet.

Her har Nicholaisen netop afsluttet en stor fabriksanalyse, hvor Bollebygds Emballages kapacitetsbehov nu og i fremtiden er blevet kortlagt. Det skal danne grundlag for, at emballagevirksomheden, der som følge af store leverancer i ordrebogen ser ind i knap en fordobling af omsætningen næste år, kan realisere den planlagte vækst gennem effektiviseringer og investeringer i ny teknologi.

– Vi så oprindeligt ind i at skulle vækste med op mod 70 procent hen over en femårig periode, og for at kunne realisere en vækst af den størrelse vil det selvsagt kræve, at produktionen effektiviseres, moderniseres og opskaleres. Af den grund valgte vi at alliere os med Nicholaisen, som foruden at indsamle data om produktionen og udarbejde en investeringsplan også har hjulpet os med at gentænke hele vores tilgang til produktionen for at øge effektiviteten, og det har blandt andet ført til tiltag såsom at øge volumen af standardpaller, fortæller administrerende direktør i Bollebygds Emballage, Ove Johansson, og tilføjer:

– Det har så siden projektets opstart i oktober vist sig, at vi endda skal forberede os på en endnu mere massiv vækst end hidtil antaget, og allerede til næste år viser ordrebøgerne, at vi kommer til knap at fordoble omsætningen. Derfor har vi pludselig fået meget mere travlt med at få planerne på plads og begynde at investere kraftigt – og det har også betydet, at Nicholaisen i processen er blevet en meget vigtig sparringspartner, der har rådgivet os nøgternt i mulige løsninger, og takket være samarbejdet med dem har vi tryghed i at foretage investeringerne trods den hurtige proces.

Hos Nicholaisen har man en specialistafdeling, som udelukkende beskæftiger sig med analyseprojekter, og ifølge projektleder Kenneth Bech Sørensen ser man i øjeblikket en stigende interesse fra skandinaviske produktionsvirksomheder som Bollebygds Emballage, der ønsker et databaseret grundlag for at investere i maskiner og teknologi, hvor man ikke alene fokuserer på den enkelte maskine, men på hele produktionen:

– Vi oplever, at flere danske og udenlandske virksomheder får øjnene op for værdien i at få indsamlet data om hele produktionen eller fabrikken forud for, at de investerer for at realisere deres vækstambitioner. Og her er Bollebygds Emballage et godt eksempel på en virksomhed, der pludseligt står overfor en voldsom vækst, som ikke kan realiseres med det nuværende produktions-setup, og som derfor kommer til os for at få et overblik over deres produktion og en gennemgang af mulige løsninger fra forskellige leverandører, så de får investeret klogt, siger han og tilføjer:

– Et sådant samarbejde foregår helt lavpraktisk ved, at vi ved brug af OptiCloud, som er en softwareløsning fra vores søstervirksomhed OptiPeople, indsamler data om blandt andet oppetid og stopårsager. På den baggrund analyserer vi så hele produktionens eller fabrikkens effektivitet – og ikke blot én enkelt maskine, og så præsenterer vi forskellige, mulige løsninger, der kan løfte effektiviteten og kapaciteten, hvilket således skal være med til at flytte en virksomhed som Bollebygds Emballage fra at være en snedkerproduktion til at være en moderne, automatiseret fabrik.

Selve analyseprojektet er netop afleveret og afsluttet, og med udgangspunkt i investeringsplanen har man hos Bollebygds Emballage allerede investeret i en linje til fremstilling af paller og en afkortersav, som Nicholaisen skal levere henholdsvis til marts næste år og september i år.

Tilmeld dig til Nicholaisens nyhedsbrev.

Your Efficiency Partner

For at du kan være sikker på at vælge den rigtige løsning første gang til din produktion, skal du vælge en samarbejdspartner, der giver dig kompetent sparring gennem en åben dialog med fokus på at bygge fælles værdier.

Læs mere
  • Information
  • Nicholaisen A/S
  • Sønderskovvej 17
  • 8362 Hørning
  • CVR: 19454770
  • Kontakt
  • T +45 8692 4711
  • info@nicholaisen.dk