Nicholaisen-modellen

Er en modell for systematisk tilnærming til prosjekter som vi har utviklet kontinuerlig siden 2011. Avhengig av omfanget av prosjektet fra frittstående løsninger til hele fabrikker, har vi forskjellige verktøy i modellen for å sikre vellykkede prosjekter.

Modellen bidrar til å involvere og bygge broer slik at ulike ferdigheter rundt prosjektet er best satt i spill.

Velg riktig første gang

For at du skal kunne velge den rette løsningen første gang for produksjonen, må du velge en partner som gir deg kompetent sparring. I samarbeidet med dig er vi opptatt av å ha en åpen dialog og bygge på felles værdier.

Les mer
  • Informasjon
  • Nicholaisen A/S
  • Sønderskovvej 17
  • 8362 Hørning
  • CVR: 19454770
  • Kontakt
  • T +45 8692 4711
  • info@nicholaisen.dk