Unikt samarbeid gjør en forskjell i komplisert prosjekt

Vår kunden ønsket å samle sin produksjon av komplekse fasadeelementer på ett sted. Et nært samarbeid med Nicholaisen gjennom hele prosjektetperioden gjorde at kunden oppnådde sitt ønske og satte nye standarder for kvalitet og kapasitet.

Jesper Denhardt Nielsen

Prosjektleder
jdn@nicholaisen.dk +45 86 92 47 11

Kundens produksjon av komplekse fasadeelementer fant sted på mange forskjellige steder, men det var kundens ønske om å kombinere produksjonen på ett felles sted og samtidig produsere et mer ensartet produkt.

Oppgaven var derfor å utvikle et helt nytt produkt parallelt med kjøp av helt nytt produksjonsutstyr. Kundens overordnede mål med prosjektet var å sette nye standarder for kvalitet og kapasitet. I nært samarbeid klarte vi å finne den rette løsningen.

Prosjektet var i de svært tidlige utviklingsstadiene da Nicholaisen kom inn i bildet. Nicholaisen var allerede involvert i den innovative delen av prosjektet, hvor produktutvikling og design av produksjonsutstyret fant sted samtidig.

Nicholaisen hadde også hendene på gjennomføringsdelen av prosjektet, noe som krever stor fleksibilitet, da kontinuerlig tilpasning av teknikken av flere leverandører var nødvendig mens kommersielle ble forhandlet.

Med Nicholaisen som en kobling mellom kunden og flere ulike leverandører, ble kundens mål om å sette nye kvalitets- og kapasitetsstandarder og ønsker for forbedret avkastning oppnådd.

De beste maskinene ble valgt for oppgaven, som deretter ble komponert for en produksjonslinje som ikke bare produserer komplekse fasadeelementer, men også oppfyller avtalte kapasitets- og kvalitetskrav. En av Nicholaisens styrker er å involvere og samarbeide tett med flere leverandører og kunden for et felles mål.

Hele prosjektet ble utført i henhold til vår velprøvde prosjektmodell "Nicholaisen-modell", som sikrer at vi kommer til slutten av detaljene i hver fase av prosjektet før vi går videre til neste fase.

Kunden har ikke tidligere bidratt til å utvikle et nytt produkt samtidig som man investerer i et produksjonsanlegg, men i samarbeid med Nicholaisen kom de til slutten. Prosjektet resulterte i at kunden både hadde utviklet sitt nye produkt, levert en komplett produksjonslinje hvor råveden kommer inn i den ene enden og ferdige komplekse fasadeelementer kommer ut i den andre, mens alle kvalitets- og kapasitetsmålene er oppfylt.

Velg riktig første gang

For at du skal kunne velge den rette løsningen første gang for produksjonen, må du velge en partner som gir deg kompetent sparring. I samarbeidet med dig er vi opptatt av å ha en åpen dialog og bygge på felles værdier.

Les mer
  • Informasjon
  • Nicholaisen A/S
  • Sønderskovvej 17
  • 8362 Hørning
  • CVR: 19454770
  • Kontakt
  • T +45 8692 4711
  • info@nicholaisen.dk